Warning: Use of undefined constant is_body_class - assumed 'is_body_class' (this will throw an Error in a future version of PHP) in H:\root\home\biotypos-001\www\halandrimed\wp-content\themes\jv-superblog\library\function.php on line 993
ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – Διαδικτυακή Πύλη υγείας Χαλανδρίου

ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΗΠΑΤΟΣ (FIBROSCAN)

H ελαστογραφία του ήπατος (fibroscan) ειναι μία ανώδυνη , με επεμβατική μέθοδος, που εκτιμά ποσοτικά τον βαθμό της ηπατικής ελαστικοτητας, μέθοδος που ήρθε να αντικαταστήσει την παλαιότερη, επεμβατική μέθοδο της βιοψίας του ήπατος.

Η χρόνια ηπατική νόσος είναι μία κατάσταση πολύ διαδεδομένη παγκοσμίως. Συνίσταται στην εναπόθεση ινώδους ιστού εντός του παρεγχύματος του ήπατος, η αύξηση του οποίου συνήθως οδηγεί στην ηπατική κίρρωση με επακόλουθα την πυλαία υπερταση, τους κιρσούς οισοφάγου, το ασκιτικό υγρό και τελικά την ηπατική ανεπάρκεια. Η κίρρωση του ήπατος συνδυάζεται με αυξημένο ποσοστό ηπατοκυτταρικού καρκίνου.

<!–more–>

Χρόνια ηπατοπάθεια, με συνοδό άλλοτε άλλου βαθμού εναπόθεση ινώδους ιστού, προκαλουν συνήθως οι διαφόρου τύπου ηπατίτιδες (ιογενής, αλκοολική, αυτοάνοση, στεατοηπατίτιδα, σχετιζόμενη με λιπώδη εκφύλιση, φαρμακευτική). Η γνώση της ελαστογραφικής συμπεριφοράς του ήπατος ειναι χρήσιμη, τόσο στο αρχικό στάδιου της νόσου, στην εκτίμηση της πορείας της, όσο και για το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Η διενέργεια της ελαστογραφίας (fibroscan) είναι πρακτικά πανομοιότυπη με ένα απλό υπερηχογράφημα ήπατος. Απαιτεί την ίδια προετοιμασία, γίνεται με το ίδιο μηχάνημα υπερήχων και με την ίδια κεφαλή, αρκεί βέβαια να υπάρχει το κατάλληλο λογισμικό . Ουσιαστικά όμως είναι αρκετά διαφορετική γιατί δεν εκτιμά εστιακές βλάβες όπως το απλό υπερηχογράφημα αλλά γενικά την υφή του ηπατικού παρεγχύματος υπολογίζοντας την ταχύτητα διέλευσης των ηχητικών κυμάτων διαμέσω αυτού. Οσο περισσότερος ινώδης ιστός υπάρχει τοσο μεγαλύτερη ταχύτητα διέλευσης ανιχνεύεται. Οι μονάδες μέτρησεις της ταχύτητας δίδονται σε kPa ή σε m/sec και συνεπακόλουθα η εκτίμηση της ελαστικότητος του παρεγχύματος, δίδεται με τον δείκτη Metavir score, ο οποίος έχει τιμές από F0 έως F4 (με το F0 να αντιστοιχεί στο υγιές παρέγχυμα). Λαμβάνονται πολλαπλές μετρήσεις (συνήθως 10-12) και εκτιμάται ο μέσος όρος των μετρήσεων.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου σε σχεση με την βιοψία του ήπατος είναι σαφώς ο ανώδυνος και αναίμακτος τρόπος έλεγχου, η εύκολη διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων, οι μηδενικές επιπλοκές (συγκρινόμενες με τραυματισμούς ή αιμορραγία του ήπατος κατά την διενέργεια βιοψίας), η μη απαιτούμενη νοσηλεία και η υψηλή ακρίβεια. Ειδικότερα η ακρίβεια της μεθόδου σε σχέση με τα ιστολογικά ευρήματα αγγίζει το 90%.

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που δεν μπορεί να αποφευχθεί η βιοψία και κυρίως έχουν να κάνουν όχι με την διαπίστωση και τον βαθμό της ίνωσης – κίρρωσης, όσο με την ανεύρεση του αιτίου που την προκάλεσε.

Συμπερασματικά, η ελαστογραφία του ήπατος είναι μία απλή, ανώδυνη και αναίμακτη μέθοδος για τον έλεγχο της πορείας μίας χρόνιας ηπατοπάθειας που ήρθε να αντικαταστήσει παλαιότερες επεμβατικές μεθόδους ενώ σταδιακά αρχίζει να βρίσκει εφαρμογή και στον μαγνητικό τομογράφο (MR Elastography) χρησιμοποιώντας την ίδια ακριβώς αρχή λειτουργίας.

Διονύσιος Γιαννόπουλος
Ιατρός Ακτινολόγος

Αντιμυλλέριος Ορμόνη (antimüllerian hormone – AMH) Η ορμόνη της γονιμότητας

Ιστορική αναδρομή:
Η αντιμυλλέριος ορμόνη παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο ενδοκρινολόγο Alfred Jost το 1947, ο οποίος ανέφερε μια ουσία παραγόμενη από τους εμβρυικούς όρχεις και διαφορετική από την τεστοστερόνη που προκαλούσε υποστροφή των πόρων του Μuller. Πέρασαν 40 χρόνια μέχρι να απομονωθεί, να χαρακτηριστεί και να βρεθεί το γονίδιο το οποίο την κωδικοποιεί. <!–more–>Πρόκειται για μία ομοδιμερή γλυκοπρωτεΐνη που μαζί με ινχιμπίνες, ακτιβίνες, και GDFs (growth and differentiation factors), αποτελεί μέλος της υπεροικογένειας των μετατρεπτικών και αυξητικών παραγόντων-β (TGF-β). Τα όργανα στόχοι της AMH για τα αρσενικά είναι οι πόροι του Müller και για τα δύο φύλα οι γονάδες (όρχεις -ωοθήκες) . Πρακτικά κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης, προκαλεί υποστροφή των πόρων του Muller , οδηγώντας σε μια περαιτέρω εξέλιξη προς τον αρσενικό φαινότυπο.
Φυσιολογία της ΑΜΗ στους άνδρες:
Κατά την εμβρυική και βρεφική ηλικία τα κύτταρα του Sertoli που βρίσκονται στους όρχεις παράγουν υψηλές ποσότητες AMH. Όσο μετακινούμαστε ηλικιακά προς την εφηβεία, τα κύτταρα του Sertoli ωριμάζουν, οι ορμόνες φύλου που παράγονται μεταβάλλονται δραματικά, η σύνθεση του ιστού των όρχεων αλλάζει και τείνει προς την αυξημένη παραγωγή τεστοστερόνης. Ως αποτέλεσμα, ένας ώριμος πλέον άνδρας, παρουσιάζει μειωμένες τιμές AMH (σε σύγκριση με τα προηγούμενα ηλικιακά στάδια) οι οποίες θα παραμείνουν σταθερές για το υπόλοιπο της ζωής του.
Φυσιολογία της ΑΜΗ στις γυναίκες:
Η παραγωγή της ΑΜΗ στην ωοθήκη γίνεται από τα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας των ωοθυλακίων. Η ΑΜΗ στον ορό είναι μη ανιχνεύσιμη σχεδόν κατά τη γέννηση των θηλέων νεογνών, αυξάνει μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών και παραμένει σε σχετικά σταθερά, χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας. Μετά την εμμηνόπαυση η ΑΜΗ στον oρό είναι μη ανιχνεύσιμη .

Κλινική και διαγνωστική χρησιμότητα της μέτρησης των επιπέδων της ΑΜΗ:
Διάφορες μελέτες των τελευταίων χρόνων εκτιμούν το ενδεχόμενο της κλινικής χρησιμότητας της μέτρησης των επιπέδων της ΑΜΗ σε διάφορα πεδία όπως ογκολογία, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, εμμηνόπαυση και διαταραχές εμμήνου ρύσης.
AMH ως καρκινικός δείκτης:
Πλέον έπειτα από μελέτες θεωρείται ως ένας χρήσιμος δείκτης για τους όγκους που προέρχονται από τα κύτταρα της κοκκιώδους στιβάδας των ωοθυλακίων (granulosa cell tumors – GCTs). Έχει παρατηρηθεί ότι τα επίπεδα ορού της ΑΜΗ σε ασθενείς με GCTs είναι αυξημένα σε ποσοστά 76%-93%. Ύστερα από τη χειρουργική εξαίρεση των όγκων, η ανεύρεση αυξημένων επιπέδων ΑΜΗ προηγείται, μέχρι και 16 μήνες, της κλινικής εκδήλωσης της υποτροπής του όγκου.. Έτσι, η μέτρηση των συγκεντρώσεων της ορμόνης, εκτός της χρήσης της ως διαγνωστικού δείκτη όγκων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρώιμη διάγνωση υποτροπής του όγκου.
Σύγχρονες μελέτες προσπαθούν να συνδυάσουν τα επίπεδα της ΑΜΗ με διάφορες νεοπλασίες (ιδιαίτερα με το καρκίνο του προστάτη) χωρίς όμως σαφή αποτελέσματα.
ΑΜΗ στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή:
Αναμφισβήτητα πλέον η ΑΜΗ έχει αποδειχτεί ότι εκφράζει, με μεγάλη ακρίβεια, το ωοθυλακικό δυναμικό. Υψηλά επίπεδα ΑΜΗ (εντός φυσιολογικών τιμών) υποδεικνύουν μεγαλύτερο αριθμό ωαρίων, και μεγαλύτερη πιθανότητα καλής εμβρυικής μορφολογίας. Επίσης υψηλά επίπεδα ΑΜΗ (εκτός φυσιολογικών τιμών) αναδεικνύουν γυναίκες με μεγάλη πιθανότητα ανάπτυξης του συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, κατά την πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας.
ΑΜΗ και εμμηνόπαυση:
Σε γυναίκες που κατά τη διάρκεια της ζωής τους παρουσίασαν φυσιολογικά επίπεδα ΑΜΗ, η μεταβολή της ορμόνης (η πτώση των επιπέδων της λόγω ωοθηκικής γήρανσης) θα μπορούσε να προσδιορίσει και το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την εμμηνόπαυση.
ΑΜΗ και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS):
Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών είναι μια συχνή γυναικολογική ενδοκρινολογική διαταραχή και συσχετίζεται με διαταραχές της εμμήνου ρύσεως, υπερανδρογοναιμία, υπογονομότητα, άυξηση σωματικού βάρους κτλ. Το υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας παρουσιάζει ωοθήκες διογκωμένες που περιέχουν πολυάριθμες μικρές κύστεις με υγρό. Η μέτρηση αυξημένων επιπέδων της ΑΜΗ έρχεται να επιβεβαιώσει τη παραπάνω εικόνα και μπορεί να συμβάλει ως ένας δευτερεύων δείκτης του παραπάνω συνδρόμου.
ΑΜΗ και ανδρικός υπογοναδισμός:
Εκτός από τις εμφανείς σωματικές διαταραχές (δυσμορφία των εξωτερικών γεννητικών οργάνων, κρυψορχισμός κλπ.), ο υπογοναδισμός μπορεί να αγνοηθεί τόσο στη πρώιμη όσο και στην μεταγενέστερη παιδική ηλικία, εάν η διάγνωση βασιστεί μόνο στη μέτρηση των γοναδοτροπίνων και της τεστοστερόνης ( ορμόνες που λόγω ηλικίας μπορούν να έχουν μη αξιολογήσιμες διακυμάνσεις). Η ανίχνευση χαμηλότερων επιπέδων AMH από τις αναμενόμενες τιμές της αντίστοιχης ηλικίας είναι επομένως ένας πολύ καλός δείκτης ανδρικού υπογοναδισμού.
Συμπερασματικά:
Στις προηγμένες χώρες, η μέτρηση των επιπέδων ορού της ΑΜΗ, ανήκει στις καθιερωμένες εργαστηριακές εξετάσεις, για όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω. Λόγω τεχνολογικής εξέλιξης και αυτοματισμού η εξέταση διατίθεται στο εμπόριο με προσιτό κόστος και ευκολία στη διαχείριση του δείγματος και στη παραγωγή του αποτελέσματος δίνοντας της αναμφισβήτητα μια θέση ανάμεσα στις εξετάσεις με ισχυρή διαγνωστική σημασία στα χέρια του κλινικού ιατρού.

Χειμαριός Δημήτριος
Βιολόγος
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΥΠΟΣ

Παρουσίαση της εξελιγμένης μεθόδου για την εξέταση αυτοαντισωμάτων διέγερσης του θυρεοειδούς (Thyroid Stimulating Immunoglobulins, TSI)

Κλινική σημασία:

Ο υπερθυρεοειδισμός στη νόσο του Graves (αυτοάνοσος υπερθυρεοειδισμός) προκαλείται από αυτοαντισώματα έναντι του υποδοχέα της TSH (TSHR).

Φόβος στον οδοντίατρο

Συντάκτης Γιώργος Κουτσικάκης Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Sc., medlabnews.gr

 

Παρ’ όλο που η σύγχρονη οδοντιατρική έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σε γνώσεις και τεχνικές και δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται ακόμα τον οδοντίατρο. Οι λόγοι είναι πολλοί. Αντιμετωπίζοντας τους φόβους σας θα εκπλαγείτε για το πόσο ευχάριστη μπορεί να γίνει η οδοντιατρική εμπειρία. Εδώ θα αναφέρουμε τις συχνότερες αιτίες του φόβου και πώς να τις αντιμετωπίσετε.

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Συντάκτης Γιώργος Κουτσικάκης Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Sc., medlabnews.gr

 

ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μία νόσος του μεταβολισμού που χαρακτηρίζεται από απουσία έκκρισης ινσουλίνης (διαβήτης τύπου 1 ή νεανικός διαβήτης) ή ανεπαρκή έκκριση ή πλημμελή απορρόφησή της από τα κύτταρα του οργανισμού (διαβήτης τύπου 2). Συνέπεια αυτού είναι η ύπαρξη αυξημένου ποσού γλυκόζης στο αίμα.

Ο διαβήτης επηρεάζει τα τριχοειδή αλλά και τα μεγαλύτερα αγγεία με αποτέλεσμα συνέπειες στην καρδιά, στα νεφρά, στα μάτια, στα νεύρα αλλά και στο στόμα.

Πληγή στο στόμα

Συντάκτης Γιώργος Κουτσικάκης Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Sc., medlabnews.gr

 

Πληγή στο στόμα

 

Οπωσδήποτε μία πληγή στο στόμα είναι κάτι επώδυνο και μερικές φορές σας προκαλεί ανησυχία.

 

Μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό:

Από σκληρές τροφές που μασήσατε π.χ. σκληρά παξιμάδια.

Από τυχαίο ή καθ΄ έξιν δάγκωμα της γλώσσας ή της παρειάς.

Ξηρό φατνίο. Μία δυσάρεστη αλλά σπάνια μετεγχειρητική επιπλοκή

Συντάκτης Γιώργος Κουτσικάκης Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Sc., medlabnews.gr

 

Ξηρό φατνίο. Μία δυσάρεστη αλλά σπάνια μετεγχειρητική επιπλοκή.

 

Μετά την αφαίρεση ενός δοντιού ο χώρος που καταλείπεται (φατνίο) πλημυρίζει με αίμα. Σε λίγα λεπτά η ροή του αίματος σταματά, το αίμα πήζει και σχηματίζει θρόμβο (πήγμα). Ο θρόμβος εξελίσσεται, το τραύμα κλείνει και νέο οστό γεμίζει το φατνίο.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ

Συντάκτης Γιώργος Κουτσικάκης Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Sc., medlabnews.gr

 

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΗΜΑ: ΜΙΑ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ Ή ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

Το στοματικό απόστημα είναι ένα θορυβώδες πλην όμως αντιμετωπίσιμο φαινόμενο.

Συνήθως όλα ξεκινούν από ένα χαλασμένο και παραμελημένο δόντι. Όταν αυτό νεκρωθεί, μικρόβια και τοξίνες περνάνε από το άκρο της ρίζας στους περιβάλλοντες ιστούς και ξεκινά εκεί φλεγμονή. Αυτή μπορεί να εξελιχθεί ήπια χωρίς συμπτώματα για κάποιο διάστημα, ή μπορεί να παραχθεί πύον σαν αποτέλεσμα μικροβίων, νεκρών κυττάρων και άλλων στοιχείων του οργανισμού. Αυτό είναι το απόστημα .

Τα αντιβιοτικά στην οδοντιατρική: πότε και γιατί

Συντάκτης Γιώργος Κουτσικάκης Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Sc., medlabnews.gr

 

Τα αντιβιοτικά στην οδοντιατρική: πότε και γιατί

 

 

Τα αντιβιοτικά είναι πολύτιμα φάρμακα όταν χρησιμοποιούνται όταν πρέπει και για όσο διάστημα χρειάζεται. Η δράση τους είναι να σκοτώνουν τα βακτηρίδια. Δεν έχουν καμία δράση στους ιούς.

Τυρί και οδοντότσιχλες

Συντάκτης Γιώργος Κουτσικάκης Χειρουργός Οδοντίατρος Μ.Sc., medlabnews.gr

 

Τυρί και οδοντότσιχλες για την προστασία των δοντιών σας όταν τρώτε στο εστιατόριο

Όπως είναι γνωστό μετά τα γεύματα πρέπει να καθαρίζετε τα δόντια σας για να απομακρύνετε τα υπολείμματα των τροφών και κυρίως την οδοντική μικροβιακή πλάκα ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο τερηδόνας και ουλίτιδας. Η αποτελεσματικότητα της στοματικής υγιεινής με βούρτσα και νήμα είναι αναντικατάστατη.
Τί γίνεται όμως όταν τρώτε έξω και αδυνατείτε να βουρτσίσετε τα δόντια σας;